41. 24 november 1989

Vorige week verscheen het jaarverslag van de Stichting Werkgelegenheid. Deze stichting heeft als doel om mensen, die een eigen bedrijf willen beginnen, te steunen. Dat doet ze onder andere door het aanbieden van ruimte, waarin de nieuwbakken ondernemer zijn bedrijf kan uitoefenen. Ook zijn daar mensen, die precies weten hoe je je bedrijf moet uitoefenen. Ze vertellen je , hoe je moet uitzoeken wie je klanten zijn en, wat natuurlijk erg belangrijk is, waar je die kunt vinden.

Ze organiseren cursussen, waarin je bijv. leert hoe wetten in elkaar zitten en hoe je de administratie inricht.In de Haarlemmerstraat heeft de Stichting Werkgelegenheid zelfs een winkel ingericht. Dat is de starterswinkel. Als je toch boodschappen doet, kun je daar gewoon binnen wandelen en allerlei vragen stellen over hoe je een bedrijf begint.

De stichting is zes jaar geleden opgericht met de bedoeling, dat juist de mensen, die werkloos zijn, de noodzakelijke begeleiding en voorzieningen krijgen om een eigen bedrijf te beginnen. Uit de cijfers blijkt, dat zij regelmatig de starterswinkel binnenstappen: twee van de drie klanten hadden geen vaste betaalde baan. Bijna de helft van de klanten start daadwerkelijk en een kwart denkt er steeds over na om te beginnen. Het afgelopen jaar zorgden de nieuwe starters voor 29 volledige banen. Ik ben daar als bestuurslid van de stichting best tevreden over.

Nu zijn in de twee bedrijfsverzamelgebouwen Olga aan de Evertsenstraat en het Mostertcomplex aan het Ir. Driessenplein enkele tientallen bedrijven gehuisvest met samen meer dan 130 arbeidsplaatsen. Jaarlijks worden er meer dan 70 aanvragen voor ruimte ingediend, dus een derde verzamelgebouw is hard nodig.

Dat doel, dat de stichting Werkgelegenheid zich stelde om aan de Leidse werklozen een mogelijkheid te geven om een eigen bedrijf te stichten is volledig bereikt. Wanneer je werkloos bent hoef je dus niet eindeloos te solliciteren bij een of andere werkgever voor een baan. Je kunt ook een andere keuze maken: je eigen baas zijn. Je eigen werkgever zijn. Je hebt dan een ongebreidelde vrijheid. Je kunt doen en laten wat je wilt. Je bent verantwoordelijk, maar dan ook volledig, voor wat je doet. Je inkomen hangt af van wat jij produceert en van niets anders. Daarom is het niet de makkelijkste weg die je kiest. Velen, meer dan de helft, haken af omdat ze hun plannen niet haalbaar vonden of het toch veel te veel moeite was. Helemaal ongelijk hebben ze niet. Als ik de starters gadesla, benijd ik ze niet. Werkweken van zestig, zeventig uur is meer regel dan uitzondering. En dan verdien je net genoeg om een eenvoudig bestaan te hebben. Net genoeg om van te leven. Keihard werken voor weinig geld. In het Mostertcomplex brandt 's nachts altijd wel ergens licht.

Maar velen verkiezen dat bestaan. Na jarenlang gebedel bij werkgevers om een baan, vinden ze het welletjes. Hun eigenwaarde komt bovendrijven, hun trots. Wat een werkgever, die een bedrijf heeft, kan, dat kunnen zij ook. In de Starterswinkel aan de Haarlemmerstraat wordt niet gevraagd naar diploma's en opleiding. Het is makkelijk, als je wat hebt, maar het is niet belangrijk. Belangrijk is wat je kan, want daar hang je van af. De talenten die je hebt, de vakmanschap de kundigheden en de vaardigheden, dat zijn de fundamenten, waar je je nieuwe bestaan op moet gaan bouwen. In deze tijd, waarin het woord 'uitdaging' zo belangrijk is, wat is er dan mooier om jezelf uit te dagen en je van jezelf afhankelijk te maken.