49. 19 januari 1989. Gelezen door Hilda Wortel

[tune]

En dan is het nu tijd voor Omroep Rijnland's Volwassenen-boekenrubriek.

[tune]

- Naast mij zit mevrouw De Groot. Dag, mevrouw De Groot. Vertelt u eens, welk boek heeft u voor vandaag voor ons gelezen?

- Ik heb gelezen De Naam van de Roos. Het is geschreven door Umberto Eco en het is uitgeven door Bert Bakker in Amsterdam in 1987. Het is niet geïllusteerd, als je de plattegrond van een klooster tenminste niet meerekent.

- Zo. Dat is een dik boek, hè? Hoe dik is dat boek?

- Het heeft 578 bladzijdes. Maar dat is met een heel uitgebreide inhoud en er zit een naschrift bij en ook nog vertalingen van buitenlandse teksten.

- Ja, want het lijkt wel een beetje op een wetenschappelijk boek. Want die teksten zijn in het ... ?

- Weet ik dat.

- In het Latijn, juist. Want dat spraken ze vroeger. En is het een beetje mooi uitgegeven?

- Nee, juist heel erg slecht. Als je open slaat, valt het uit elkaar.

- Dat is vervelend. Want als je het wilt lezen, moet je het openslaan, hè. Het is een heel dik boek, was het niet veel werk om dat te lezen?

- Nee hoor. Helemaal niet.

- Waarom niet, mevrouw De Groot.

- Nou, kijk, Van die 578 bladzijdes gaan er pak weg 200 over het leven in de middeleeuwen. De schrijver wil gewoon laten zien, hoe veel hij er van af weet. Dat kun je dus allemaal overslaan.

- Zo. Dan blijven er nog maar 300 bladzijdes over.

- Ja, inderdaad, maar daarvan kun je nog eens, wat zal ik zeggen, 100 bladzijdes overslaan, want daarin staat een zeer breedvoerige discussie over het belangwekkend probleem of Jezus in zijn leven nu gelachen heeft of niet. Dat heeft allemaal niets met het verhaal te maken. Het kan mij ook helemaal niets schelen. Dus blijven er nog 200 bladzijdes over. Dat is nog wel te doen.

- Maar nu het verhaal zelf, mevrouw De Groot. Waar gaat dat over?

- Tja, dat heeft niet veel om het lijf. Het gaat over een Ierse monnik, die op zekere dag terecht komt in een Italiaans klooster. Daar worden moorden gepleegd en hij moet er achter zien te komen, wie die moorden gepleegd hebben. Of zoiets.

- Vond u het verhaal niet leuk?

- Luistert u eens. Denkt u, dat ik zin heb om steeds maar uit te vissen, waar het verhaal in dat boek begint en eindigt en waar ik weer opnieuw moet beginnen?

- Dus u weet niet of die Ierse monnik de moorden heeft opgelost?

- Jawel, want gelukkig draaide in de bios de film van dat boek en daar ben ik naar toe geweest.

- Nou, vertelt nog maar even tot slot de titel.

- Ja. Dat is The Name of the Rose, geregisseerd door Jean-Jacques Annaud. De Ierse monnik wordt gespeeld door Sean Connery, die vroeger ook James Bond speelde. De film was kortgeleden nog op de televisie.