84. 7 december 1990

Ik heb toch maar even op de kaart opgezocht waar dat idyllische stadje ligt, waar onze vroegere wethouder van Ruimtelijke Ordening en Verkeer de nieuwe burgermeester wordt. Ik zal u maar niet vertellen waar het precies ligt, maar u moet wel een kaart van Zuid-Holland hebben. Vroeger was het een belangrijke marinehaven, waar in 1688 Willem van Oranje naar Engeland trok met 50 schepen.In 1795 werd het door Frankrijk ingenomen, maar in 1813 weer door de Engelsen bezet. Kortom, een plaatsje, waar af en toe wat gebeurt.

Maar ik wil het helemaal niet over dat leuke plaatsje hebben. En eigenlijk wil ik het ook niet over onze gewezen wethouder van der Molen hebben, hoewel ik persoonlijk best wel goede herinneringen aan haar heb. Nog steeds zie ik haar dribbelen rond een reusachtige maquette van het stationsgebied in het Gulden Vlies in de Breestraat. Met een aanwijsstok wees ze diverse lokaties aan, waar de beoogde torenflats zouden komen, conferentiecentra en bustunnels. Met een sloffende groep belangstellenden in haar kielzog liep ze dan langs de levensgrote tekeningen, die diverse architecten hadden geproduceerd om een reëel beeld van Leidens toekomst te geven. En hoe mooi het allemaal zou worden. Ach, het heeft niet zo mogen zijn. De krachten vanuit de projectontwikkelaars, de spoorwegen en niet in het minst van het Academisch Ziekenhuis, dat een groot en essentiëel stuk grond in bezit had en nog altijd heeft: niks conferentiecentrum en woningen, een groot en ambitieus medi-park zal er uit de academische grond gaan groeien, als het aan hun ligt.

Maar waar ik het eigenlijk over wilde hebben vandaag is die uitspraak van Van der Molen, de komende burgermeester van, hoe heette het ook al weer,Hellevoetssluis; ze zei over Leiden, dat ze het heel erg jammer vond de mooiste stad van de wereld te moeten verlaten. Wat een prachtige uitspraak. Alsof ze burgermeester van Leiden is. Koortsachtig probeer ik mij te herinneren of onze burgermeester Goekoop een dergelijke uitspraak ooit heeft gedaan. Dat zal toch wel. Welke burgervader zou niet graag zoiets over zijn eigen stad willen zeggen. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat hij dat tot nu nog niet gedaan heeft, want hij zou dan eigenlijk ongezouten kritiek uitoefenen op de werkzaamheden van de VVV hier in Leiden. Hij weet natuurlijk, dat Maritje volkomen gelijk heeft. Iedere Leidenaar weet dat. Je bent trots op de stad waar je je leven, al of niet geheel, doorbrengt.

Zelf deel ik die mening. Ik ben altijd verbaasd over het volstrekt ontbreken van enig toeristisch beleid. Ik weet, dat er enkele ambtenaren mee bezig zijn en dat ook de politiek vindt dat er veel meer aan gedaan kan worden. Er is een nota gemaakt over de zogenaamde doorvaarbaarheid van Leiden. Dat wil zeggen, dat door de stad moet kunnen varen over de grachten en de singels. Bruggen moeten daarvoor worden aangepast, verhoogd of ophaalbaar worden gemaakt. Andere ideeëen zijn de haven van Leiden - wist u dat Leiden een haven heeft, zeker, bij de Zijlpoort en de Meelfabriek aan het eind van de Haarlemmerstraat, die haven moet worden geschikt gemaakt voor de watersporters, die zich in groten getale op de meren rond Leiden bevinden.

Leiden is de mooiste stad van wereld. Prachtige, pas gerestaureerde kerken, unieke monumenten, die u, als u in het historische centrum van Leiden uw boodschappen doet, achteloos voorbij loopt, masr die mening buitenlander en Nederlander ook trouwens als die het weet, in verrukking brengt.